Skontaktuj się z nami

Imię *
Telefon *
E-Mail *
Wiadomość *
Rehabilitacja warszawa

Rehabilitacja Warszawa

ul. Cedrowa 51
Warszawa - Marysin Wawerski

Rehabilitacja po udarze mózgu

Udar mózgu jest incydentem naczyniowym spowodowanym zaburzeniem dopływu krwi do mózgu wynikającym z zatkania tętnicy (udar niedokrwienny, zawał mózgu), lub pęknięcia naczynia (udar krwotoczny, wylew).

Rehabilitacja po udarze mózgu poprzedzona dokładnym badaniem możliwości funkcjonalnych pacjenta prowadzona jest w oparciu o metodę NDT Bobath dla dorosłych.

Stosujemy także techniki metody PNF, neuromobilizacje, a dla utrwalenia efektów terapii – aplikację plastrów kinesiology taping.


Celem prowadzonej rehabilitacji po udarze mózgu jest:

  • leczenie zaburzeń napięcia mięśniowego (zwiększenie obniżonego napięcia, redukcja napięcia spastycznego, zmniejszanie utrwalonych przykurczów w stawach)
  • leczenie zaburzeń czucia powierzchownego i głębokiego
  • maksymalne odzyskanie utraconych funkcji ruchowych i zapobieganie nieprawidłowym mechanizmom kompensacyjnym
  • nauka chodzenia
  • dopasowanie sprzętu pomocniczego

W naszym Gabinecie zajmujemy się pacjentami w każdym etapie leczenia po udarze mózgu:

  • rehabilitacja wczesna na etapie leczenia szpitalnego i poszpitalnego to terapia pielęgnacyjna, nauka podstawowej mobilności w obrębie łóżka, nauka zmian pozycji, stopniowej pionizacji. Nieodłącznym elementem naszych działań jest udzielanie porad rodzinie pacjenta w zakresie aranżacji otoczenia pacjenta, pozycji ułożeniowych, pomocy w wykonywaniu czynności codziennych (spożywanie posiłków, toaleta, itp.).
  • rehabilitacja późna ma na celu odzyskanie utraconych funkcji ruchowych, naukę poruszania się i samoobsługi, naukę prawidłowego wzorca chodu, poprawę równowagi. W przypadku istniejących zmian strukturalnych w pierwszej kolejności zmniejsza się przykurcze mięśniowe i ograniczenia ruchomości stawów.

Rehabilitację po udarze mózgu możemy prowadzić także w domu pacjenta, w znanym mu otoczeniu. Sprzyja to lepszemu samopoczuciu w trakcie terapii a także pozwala na stały kontakt z rodziną/opiekunami pacjenta.